Alexandros Pavlidis

Alexandros Pavlidis

Chief Data Officer, Eurobank